logo

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z wejściem w życie od dnia 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) przesyłamy informację o sposobach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz o prawach, jakie Państwo posiadają w związku z ich przetwarzaniem.
Zapewniamy, że nasza firma przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych osobowych wszystkich osób, z którymi współpracuje lub z którymi prowadzi rozmowy zmierzające do nawiązania takiej współpracy. Dotyczy to zarówno naszych dotychczasowych jak i potencjalnych Klientów, a także ich pracowników, współpracowników oraz osób wyznaczonych do kontaktu.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych powyżej wskazanych osób jest ALUSUN ECOOKNA Mariusz Antczak ul.Hangarowa 13 70-767 Szczecin NIP9551928524, która przetwarza Państwa dane zgodnie z przepisami prawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja procesu zamówień, fakturowanie, prowadzenie dokumentacji księgowej oraz utrzymanie właściwej relacji biznesowej.

Państwa dane przechowywane są w bazie systemu, którego używamy do prowadzenia dokumentacji. Mają Państwo zapewnione prawo dostępu do treści obejmujących Państwa dane osobowe, żądania sprostowania bądź usunięcia ich z bazy, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (GIODO, Urząd Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

UWAGI

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres email: info@alusun.pl